قوانین

  1.  ارائه سرویس وی پی ان و فیلتر شکن فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم های بین المللی علیه ایران می باشد.
  2. چنانچه هر یک از کاربران از سرویس ها سوء استفاده نمایند و به تعهد خود پایبند نباشد:
  • تخلف صورت گرفته بر عهده ی خود کاربر بوده و کاناس هیچ مسئولیتی را در قبال متخلفین نمی پذیرید.
  • در صورت مشاهده ی تخلف اکانت کاربر مسدود می گردد.

تمام سعی ما برای افزایش سطح امنیت در کشور بوده تا سو استفاده‌های اینترنت به حداقل برسد و رسالت ما از راه اندازی این وبسایت نیز همین است.